Nasza firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w branży drzewnej dopracowała się pewnych spostrzeżeń, wiedzy a przede wszystkim praktyki obróbki drewna. Wiedza ta wynika z blisko 30 letniej praktyki w tej branży. Chcemy się podzielić z Państwem tą wiedzą często ukrywaną w celach strategicznych i marketingowych przez inne firmy.

 

Drewno budowlane

W Polskich warunkach możemy mówić o następujących gatunkach:

Sosna
Często posiadająca naturalną dużą ilość żywicy, która jest bardzo dobrym konserwantem w drewnie. Gatunek o dużej wytrzymałości mechanicznej, dobrze poddającej się impregnacji ale z pewnymi skłonnościami do wypaczeń, skrzywień, które wynikają z przyczyn genetycznych i środowiska w jakim ta sosna się rozwijała. Należy jeszcze wspomnieć o dużej skłonności do ulegania siniźnie, czyli zagrzybieniu występującej w okresie ciepłym i wilgotnym. Sinizna nie umniejsza wytrzymałości mechanicznej drewna lecz jest często dużą wadą wizualną.
Świerk
Drewno występujące w postaci często bardzo prostych, długich, mało zbieżystych strzał (długich kłód), drewno bardzo spokojne, łatwo poddające się obróbce, posiadające dużą ilość małych sęków, ale z pewnymi skłonnościami do ich wypadnięć – np. po suszeniu, z małą ilością przeżywiczeń, jest drewnem raczej „suchym” w porównaniu z sosną. Zagrzybienie – sinizn występuje w mniejszym stopniu niż w sośnie. Świerk dobrze przyjmuje różne formy impregnacji.

 

Impregnacja drewna konstrukcyjnego

Impregnacja w autoklawach
Impregnacja podciśnieniowa polegająca na wtłoczeniu w drewno środka impregnującego z reguły środka przeciwgrzybowego i przeciwowadowego. Impregnat wnika w drewno bardzo głęboko. Impregnacja bardzo dobra dla drewna narażonego na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych deszczu i słońca czyli drewna tzw. ogrodowego, ale nie drewna konstrukcyjnego (wyjątkiem są podwaliny). Dach drewniany zakładamy że nie będzie przeciekał, drewno nie powinno być więc narażone na działanie wody – wilgoci. Natomiast każdy dach winien być zabezpieczony przed działaniem ognia. A takiego zabezpieczenie nie posiadają środki stosowane w autoklawach.
Impregnacja zanurzeniowa
Impregnacja bardzo dobra dla drewna konstrukcyjnego – więźby dachowej. Środki stosowane w tym sposobie impregnacji posiadają zabezpieczenia przeciw owadom, grzybom i przeciwogniowe. Środki te to po prostu odpowiedni rodzaj soli rozpuszczony w wodzie, często z dobranym specjalnie barwnikami mającymi nam zobrazować stopień zabezpieczenia drewna, niestety drewno zaimpregnowane tą metodą nie jest odporne na działanie deszczu i drewno takie poddane takim czynnikom będzie narażone na wymywanie soli ze swojej powierzchni. Dlatego należy chronić takie drewno przed opadami. Więźba zamontowana na dachu winna być możliwie szybko przykryta materiałem izolacyjnym – papą, folią czy w dalszej kolejności materiałem wierzchnim, blachą dachówką itp. Przy tej impregnacji należy zwrócić uwagę na miejsca łączeń, cięć ciesielskich i je dodatkowo ręcznie zaimpregnować, gdyż drewno w tych miejscach nie będzie wystarczająco zaimpregnowane.
Impregnacja natryskowa oraz malowanie pędzlem (także środkami ochrono-dekoracyjnymi)
W tej impregnacji stosuje się podobne środki jak w impregnacji zanurzeniowej. Daje to zabezpieczenie grzybo-owado-ognioochronne. Stosuje się w tych elementach i miejscach, które nie można zanurzyć. Niemniej ilość wprowadzonego środka do drewna jest mniejsza niż w wannie. Porównując pędzel do natrysku, to malowanie pędzlem daje lepszy rezultat – zasługa wcierania impregnatu w drewno. Tą metodą również możemy zabezpieczyć drewno środkami, które dają zewnętrzną powłokę koloryzującą i chroniącą drewno przed działaniem czynnikami atmosferycznymi. Środki te bazują na substancjach, które gwarantują nam zabezpieczenie drewna w odpowiednim kolorze na kilka lat. Drewno do takiego zabezpieczenia powinno być strugane, gdyż stosowany preparat podkreśla rysunek drewna oraz zmniejsza zużycie środka.

 

Wilgotność drewna

W zależności od przeznaczenia drewna, wilgotność winna posiadać następujące parametry:

Drewno na więźbę dachową
Zaimpregnowane (solanką lub w autoklawie) może być mokre – świeże czyli prosto „spod piły”. Takie drewno często o znacznych przekrojach oraz kilku, kilkunastometrowe, jeżeli było wykonywane na odpowiednich maszynach – trakach, wielopiłach, będzie proste, równoległe i łatwe do zamontowania. Celowe obniżanie jego wilgotności poprzez suszenie naturalne a szczególnie suszenie w suszarniach termalnych doprowadzi ten rodzaj drewna do wypaczeń, skręceń, pęknięć. Więźba będzie trudna do wykonania a często w ogóle uniemożliwi wykorzystanie tych elementów. Płatwie, krokwie, jętki i inne części więźby posiadające przekroje kilkunastocentymetrowe i długości kilkumetrowe to potężne elementy, w których występują naturalne naprężenia, które wynikają z pierwotnych kształtów pnia drzewa. Maszyny tartaczne jakby prostują te elementy lecz z upływem czasu drewno dąży do swego pierwotnego kształtu i wtedy następują te dysfunkcje – skręcenia, wypaczenia, czy tzw. „śmigła”. Suszenie takiego drewna jak już wspomnieliśmy ma doprowadzić do zmniejszenia stopnia wilgotności tych elementów, impregnacja to z kolei naniesienie substancji – soli z wodą do drewna, czyli po impregnacji wprowadzamy na powrót wodę do drewna.
Drewno na konstrukcje altan domków rekreacyjnych wiat itp.
Czyli tych wszystkich budowli, których elementy w celach estetycznych są strugane i malowane substancjami impregnująco – dekoracyjnymi należałoby wykonywać z drewna, które częściowo straciło swoją wilgotność oraz już się odprężyło. Jest to tzw. drewno „ze sztapla”. Elementy są strugane więc ta obróbka częściowo likwiduje skręcenia, wypaczenia itp. oraz powoduje, że powierzchnia drewna jest gładka, łatwa do pomalowania, a chłonność impregnatu jest większa niż drewna świeżego.
Drewno wykorzystywane w budownictwie szkieletowym
Drewno przeznaczone do takiego celu należy bezwzględnie suszyć do wilgotności poniżej 18%, strugać czterostronnie z tzw. fazowaniem czyli wygładzaniem krawędzi elementów. Tu występują elementy o przekrojach niezbyt dużych, często 40×100, 40×150, 40×200 mm i podobne. Takie elementy w trakcie suszenia podlegają nieznacznym wypaczeniom od pierwotnego kształtu z uwagi na małe przekroje i długości poszczególnych sztuk. Samo struganie powoduje prostowanie, wyrównanie tych sztuk, a zarazem oddziaływanie, wysokiej temperatury w suszarniach zabija grzyby, owady w drewnie. Gładka, równa sucha powierzchnia elementu jest trudna do zainfekowania przez owady i grzyby w późniejszym drewnie, jak również drewno strugane o wiele trudniej ulega zapaleniu. Takiego drewna zasadniczo nie musimy impregnować ale należy je szybko zamontować na budowie i chronić przed wilgocią. Elementy drewniane wystające na zewnątrz powinniśmy szybko pomalować środkiem impregnacyjno-ochronnym.